לרגעי חוויה. לעבודה אישית. להעצמה וגיבוש הדימוי העצמי. לעבודה טיפולית. למעגלים ולמפגשים קבוצתיים