קלפי חכמת נשים

קלפי
חכמת נשים

על נשים ולמען נשים

קלפי מודעות להעצמה נשית, להכוונת דרך, לעבודה טיפולית

למעגלי נשים והנחיית קבוצות
"חכמת נשים בנתה ביתה"

לגלות את הכוחות שבך
אביגיל ודבורה ערפה והגר בת שבע ן המחוללות לאה רות בת פרעה - רות רבקה ואישה מבראשית יעל ותמר אשת לוט ובנות צלופחד
-->